Om mig

Zelltech

consult

Jag heter Stefan Brunzell och är numera pensionär. När jag INTE är ute och seglar det vill säga höst & vinter så sysslar jag gärna med olika båtprojekt.

 

Jag har en civilingenjörs utbildning vid Chalmers (M-linjen), men på 80-talet gick jag även på de flesta av de kurser som professor Lars Larsson arrangerade om "Yacht Design". Bland föredragarna fanns Rolf Eliasson, representanter från Seldén m.fl.

Föreläsningarna resulterade så småningom i en bok "Principles of Yacht Design" som numera är välkänd bland båtintresserade